Privacyverklaring

Ik, Helna de Bruyn, ben werkzaam als beeldend kunstenaar, gevestigd in Nederland en sta ingeschreven bij de KvK. Via deze website bied ik aan: mijn beeldende kunst en het door mij geschreven en geïllustreerde kinderboek: 'PONKI 'Alle bizons nog aan toe!'

Ik verwerk uw persoonsgegevens, omdat u mij deze persoonlijk, per e-mail, telefoon of andere vorm van correspondentie heeft verstrekt.

Ik gebruik uw persoonsgegevens: Naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, alleen voor het versturen van facturen, uitnodigingen en het beantwoorden van correspondentie, e-mail en telefoon.

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Ik deel uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vooraf neem ik daarover contact met u op.

Ik maak geen gebruik van cookies, nieuwsbrieven of een gastenboek.

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij er toestemming is gegeven door ouders, verzorgende of voogd.

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via mijn mailadres: hdebruyn39@hotmail.com

Identificatie: Ter voorkoming van misbruik kunt u uitsluitend schriftelijk een verzoek tot inzage van persoonsgegevens indienen. Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Het paspoort of BSN nummer kunt u zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Mocht u een klacht hebben over mijn verwerking van persoonsgegevens, vertrouw ik erop dat wij daar met elkaar uitkomen. Is dat niet het geval, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht een klacht in te dienen bij de Nationale privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik heb het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg de privacyverklaring regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

2024